Mladim se pogostokrat očita, da na trg dela prihajajo neizkušeni in s pomanjkanjem kompetenc. Kljub temu, da so generacije vse bolj in bolj izobražene, se od mladih po izobraževanju ob vstopu na trg dela vseeno pričakuje, da bodo imeli tudi praktične izkušnje.
In mladi lahko svoje izkušnje, delovne navade in kompetence pridobivajo v različnih okoljih, tudi izven formalnega izobraževanja. Vse to jim nudijo npr. prostovoljske organizacije, organizacije v mladinskem sektorju, različne nevladne organizacije in pa tudi sodelovanje v našem projektu, ki ga izvajamo skupaj z mladimi.

Tekom projekta ekipa Junakov zaposlovanja sodelujemo z lokalnimi ambasadorji. V najmanj 12 krajih iz cele Slovenije sodelujemo z mladimi iz lokalnega okolja, ki jim preko usposabljanj pomagamo organizirati lokalne dogodke. Namen projekta je mlade opolnomočiti z različnimi znanji,veščinami in jih spodbuditi, da naslovijo na želje in potrebe iz lastnega lokalnega okolja.

Ambasadorji nato s pomočjo ekipe organizirajo 1-2 dnevni dogodek v svojem kraju, kamor povabijo svoje vrstnike ter tam predajo informacije in znanja na ostale.

Na usposabljanjih, ki služijo kot spoznavna aktivnost in priprave za organizacijo lokalnega okolja, mlade naučimo predvsem projektnega vodenja in poznavanje tematik zaposlovanja mladih ter participacije mladih. Spoznajo se z ukrepi Jamstva za mlade in nato preko skupinskega dela z ostalimi ambasadorji načrtujejo čisti svoj dogodek, ki ga bodo kasneje izvedli. Sodelujejo z ostalimi mladimi iz svojega okolja, mladinskimi centri, ki so jim na pomoč pri organizaciji ter prakticirajo svoje organizacijske veščine.
Na samem lokalnem dogodku imajo glavno besedo prav ambasadorji, ki morajo pripraviti scenarij dogodka ter načrt promocije, nato pa sam dogodek z našo pomočjo tudi izvesti. Aktivnosti so različne, od okroglih miz, izkustvenih iger, delavnic, fotografskih razstav, koncerti, in še in še. Na vsakem dogodku pa izvedemo tudi delavnico o dostojnem in prekarnem delu, ki mlade informira o različnih pogodbah za delo, ki obstajajo in o pravicah, ki jih imajo.

Z mladimi ambasadorji tudi izvajamo evalvacijo, kjer prepoznamo, kaj vse smo se tekom projekta naučili. Definiramo predvsem kompetence in mlade želimo ozavestiti, da je pomembno, da svoje kompetence pridobivajo, razvijajo ter jih hkrati znajo predstaviti, tudi pred bodočimi delodajalci.

Ambasadorji so definirali, da so tekom sodelovanja v projektu razvili različne kompetence, v različni meri. Kompetence obsegajo znanje in izkušnje, različne sposobnosti in veščine ter druge osebnostne lastnosti (karakterne lastnosti, motiviranostvrednote idr.)

V največji meri so razvili in/ali krepili naslednje kompetence:

 • s področja poznavanje mladine.
 • s področja participacije mladih.
 • s področja poznavanja dostojnega in prekarnega dela.
 • s področja komuniciranja (pisnega in ustnega).
 • s področja uporabe maternega jezika.
 • s področja javnega nastopanja.
 • organizacijske sposobnosti.
 • s področja javnega nastopanja.
 • s področja projektnega vodenja.
 • s področja delovanja v skupini oz. timskega dela.
 • s področja prevzemanja odgovornosti oz. vodenja.
 • s področja zastavljanja ciljev.
 • ter, da so v tem projektu razvili in/ali krepili svojo samozavest.

Namen projekta je, da se dela z mladimi ter na področju opolnomočenja mladih, tako v njihovem lokalnem okolju, preko participacije mladih, kot tudi pri vstopu na trg dela.
Zato je pomembno, da se mladi zavedamo, da imamo kompetence, tudi, če nimamo še delovne dobe. Kot že rečeno- mladi pridobivamo izkušnje in se učimo v različnih okoljih in dandanes, ko so v porastu prekarne oblike dela svoje kompetence težko dokazujemo predvsem pred delodajalci. Zato je pomembno, da se jih zavedamo in da jih znamo tudi predstaviti.

Da mladim na tej poti pomagamo, so vsi ambasadorji dobili tudi potrdila o sodelovanju.

Tekom projekta bomo sodelovali z okoli 50 mladimi ambasadorji, ki jim želimo ponuditi priložnost in prostor, da se razvijajo, uresničijo svoje ideje, se aktivirajo v svojem okolju ter se ob tem še kaj novega naučijo. Na samih dogodkih, ki jih izvajajo pa s tem prenašajo znanja in informacije do še večjega števila mladih, ki se soočajo s podobnimi izzivi.

Upamo, da bo izkušnja sodelovanja v projektu pomagala mladih tudi na prehodu v zaposlitev in da bodo tudi delodajalci postali bolj ozaveščeni, da so dandanes pomembne različne kompetence in ne (zgolj) delovna doba, ki je mladi- predvsem, ko vstopamo prvič na trg dela- še nimamo.