Spodbujanje podjetništva med mladimi

Namen ukrepa je spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami starimi do vključno 28 let. Ukrep bo na voljo za 260 mladih brezposelnih na Vzhodu in 390 mladih na Zahodu. Mladi brezposelni se bodo vključili v skupinsko usposabljanje. Temu bo sledilo individualno svetovanje za realizacijo podjetniške ideje v konkreten podjetniški načrt. Po uspešno potrjenem podjetniškem načrtu [...]