Namen ukrepa je spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami starimi do vključno 28 let. Ukrep bo na voljo za 260 mladih brezposelnih na Vzhodu in 390 mladih na Zahodu.

Mladi brezposelni se bodo vključili v skupinsko usposabljanje. Temu bo sledilo individualno svetovanje za realizacijo podjetniške ideje v konkreten podjetniški načrt. Po uspešno potrjenem podjetniškem načrtu in zaposlitvi v novoustanovljenem gospodarskem subjektu bodo imeli možnost za pridobitev 5.000,00 EUR subvencije v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«.

Predvidenih je 200 subvencij na Vzhodu in 300 subvencij na Zahodu, za mlade, ki so uspešno zaključili usposabljanje s podjetniškim načrtom in se zaposlili v novoustanovljenem gospodarskem subjektu.

Več si preberi tukaj.

f2f1f9991f33ee99c48546b701375279e3eebc653e364b65c4abbf56_1d19a51b-3421-4571-955a-6696d94d52e3