Ko slišimo besedo participacija, pomislimo na različne stvari. Ena najbolj osnovnih oblik aktivnega delovanja v družbi je oddajanje svojega glasu na volitvah, s čimer izvolimo politične predstavnike, ki naj bi zastopali naše interese in v skladu s tem vodili državo ali lokalno skupnost. A poleg tega obstaja še veliko drugih oblik participacije, s katerimi si lahko aktiven del skupnosti!

Pogosto se zgodi, da izvoljeni predstavniki ne izpolnjujejo svojih dolžnosti v skladu z načrti, na podlagi katerih so bili izvoljeni, ali pa se v teku nekega mandata (med volitvami) pojavijo nove tematike, za katere kot državljanke in državljani menimo, da se je na njih treb odzvati in oblikovati primerne politike. To je ponavadi točka, na kateri je potrebna participacija v drugih oblikah – cilj pa je vplivanje na politične odločevalce, ali pa samostojna sprememba neke situacije v družbi.

Primer poskusa vplivanja na politike vlade, spremembo zakonodaje, oziroma posameznih ukrepov, ki jih država oblikuje na trgu dela, je Svet vlade Republike Slovenije za mladino, ki združuje predstavnike različnih ministrstev in mladinskih organizacij. Poleg tega pa obstajajo tudi delovne skupine, ki bolj podrobno naslavljajo tematike, ki se tičejo mladih. Nekatere mladinske organizacije tako delujemo na različnih delovnih skupinah, med drugim tudi na Delovni skupini za spremljanje implementacije Jamstva za mlade ter Delovni skupini za pripravništva. Obe sta izjemno pomembni za spremljanje izvajanja in uspešnosti različnih ukrepov, ter tudi za predajanje mnenja mladih in drugih interesnih skupin političnim predstavnikom. Več o delovanju delovnih skupin lahko prebereš spodaj.

Kako pa lahko sodeluješ ti? Na kakšen način se lahko lotiš tematik zaposlovanja mladih in dela, ki ti nudi varnost, ter možnost osamosvojitve? Lahko se nam pridružiš kot ambasador Jamstva za mlade ali pa se udeležiš enega izmed lokalnih dogodkov, ki jih bomo organizirali – seznam dogodkov najdeš tukaj.