Fotoutrinek: Strukturirani dialog - Regijski dogodek v Kopru, 2015.

Fotoutrinek: Strukturirani dialog – Regijski dogodek v Kopru, 2015.

Želiš kaj predlagati?

Se ti zdi, da so kakšne teme ali težave mladih zanemarjene in se o njih ne govori dovolj?

Imaš idejo o tem, kako bi lahko bila situacija boljša?

Se ti zdi, da bi lahko izboljšali položaj vseh nas?

Pošlji nam predloge; nekaj kar bi želel spremeniti v svojem okolju, svetu, vsakodnevnem, življenju, v tvoji okolici. Ali pa nas opozori na kakšno težavo ali temo, ki se to zdi da je spregledana, in bomo naredili vse kar lahko, da jo v naše delo vključimo. Prav tako nam lahko sporočiš svoje mnenje o  ukrepih Jamstva za mlade in kakšne spremembe ukrepov bi predlagal. To vse lahko storiš preko elektronske pošte (jamstvo@sindikat-zsss.si) ali pa nas pokličeš na 031 709 093.

Projekt Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost spodbuja aktivnosti mladih in vašo participacijo, da lahko, s tem ko podajte predloge, spreminjate  svet okoli sebe in skupaj z nami, zase ter za vaše vrstnike (in tudi manj vrstniške kolege), ustvarjamo prihodnost.

Za vrnitev prihodnosti vas želimo spodbuditi, da podate kakšen predlog, nekaj kar bi želeli spremeniti v svojem okolju, svetu, vsakodnevnem, življenju, v vaši okolici.

Kakorkoli, napačnih in nepravih predlogov in vprašanj ni –  aktiviraj se in bodi del sprememb na bolje za vse nas!

Katera od naštetih delovnih vrednot vam je najpomembnejša?

Preglej rezultate

Loading ... Loading ...