Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije. Znotraj ZSSS deluje tudi Sindikat Mladi plus, ki se zavzema za ohranjanje in krepitev pravic mladih na področju izobraževanja, vstopa na trg dela, reševanja težav na trgu dela in neformalnih aktivnosti.

Vizija ZSSS je v zavzemanju, da bodo člani sindikatov in vsi delavci živeli v svobodi, socialni pravičnosti in blaginji. Zato vedno znova prispevajo k ustvarjanju solidarnega družbenega okolja in takšnih vrednot, v katerih bodo dohodki, premoženje in življenjske priložnosti pravično razdeljeni. Pri naslavljanju mladih pa na zanesljiv, praktičen in učinkovit način združujejo mlade, omogočajo participacijo in skušajo pripomoči k trajnemu izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja mladih.

imageedit_1_4854913141

Več tukaj.

Zavod Mladinska mreža MaMa

Zavod Mladinska mreža MaMa (v nadaljevanju Mreža MaMa) je v letu 2015 obeležila 10 let delovanja. Ustanovljena je bila na pobudo organizacij, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov. Zastopa skupne interese članic; mladinskih centrov, jih medsebojno povezuje, skrbi za izobraževanje mladinskih delavcev ter proaktivno sledi trendom na področju mladinskega dela in mladinskih centrov.

2

Poslanstvo Mreže MaMa

Mreža MaMa združuje in zastopa mladinske centre v Sloveniji ter skrbi za usposabljanje mladinskih delavcev in razvoj kvalitete mladinskega dela v njenih članicah; mladinskih centrih ter skupaj s članicami skrbi za boljšo udeležbo in vključevanje mladih v družbo. Mreža MaMa je s svojim delovanjem na nacionalni ravni sogovornik akterjem in deležnikom, pri čemer skrbi za uveljavljanje mladinskih centrov in umeščanje mladinskega dela v strateške dokumente.

Vizija Mreže MaMa

Mreža MaMa je podporna in svetovalna organizacija za ustvarjanje odnosov s ključnimi deležniki, oblikovanje in izvajanje ukrepov, ki zadevajo razvoj mladinskega dela v mladinskih centrih.

Mreža MaMa je vključujoča in povezovalna mrežna nacionalna organizacija mladinskih centrov v Sloveniji in zagovarja njihove interese in potrebe ter je v odnosu do ključnih deležnikov njihova zagovornica.

Več tukaj.

Mladinski center

Mladinski center je organizacija, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da zagotavlja mladim različne načine druženja, spodbuja participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih ter tako prispeva k socialni povezanosti in družbeni integraciji mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih in ustvarja avtonomni mladinski prostor za mlade.

Mladinski center je prostor, ki mladim nudi kvalitetno preživljanje prostega časa in priložnosti za neformalno učenje ter je za mladega vmesni prostor za njegov osebnostni razvoj in rast ter pridobivanje izkušenj, ki mu jih formalno izobraževanje ne ponuja.

Več tukaj.