Projekt z delovnim naslovom Jamstvo na poti je v letu 2015 na razpis evropske komisije prijavila Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju ZSSS) skupaj z Mladinsko mrežo MaMa (v nadaljevanju Mreža MaMa). Ideja za projekt je nastala na pobudo mladih, ki so začutili potrebo po večjem informiranju o ukrepih sheme Jamstva za mlade. Projekt se je pričel v mesecu februarju 2016. V partnerstvu in pod pooblastilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti projekt izvajata Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa, financira pa ga Evropska komisija (DG Employment, Social Affairs and Inclusion).

Glavni namen projekta so promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o ukrepih sheme Jamstva za mlade (v nadaljevanju JZM), ki bodo zasnovane sodobno in na mladim prijazen način. V projektu so v ospredju mladi brezposelni, dijaki in študentje. Projekt je usmerjen tako v nacionalne kot lokalne dogodke in dogodke na terenu, kjer se zadržujejo mladi, ki so ključni akterji tega projekta. Glavni poudarek projekta sledi viziji, da mladi organizirajo aktivnosti za svoje vrstnike v lokalnih okoljih oziroma t.i. ozaveščevalne dogodke v mladinskih centrih in njihovi okolici.

CGP in slogan projekta

Organiziran je bil poziv k oblikovanju celostne grafične podobe projekta, kjer smo izbrali mlado oblikovalko, ki je oblikovala CGP projekta. Projektu smo nato dodali slogan – Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost; vsi mladi so danes junaki, ob tem, ko si prizadevajo pridobiti zaposlitev, pri tem pa se soočajo s številnimi preprekami.

Mladi ambasadorji projekta

Glavni komunikatorji projekta bodo mladi ambasadorji, ki jih bomo izbrali s pomočjo Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) in mladinskih centrov. 48 izbranih mladih ambasadorjev bo imelo pomembno vlogo pri snovanju in oblikovanju 12-ih dvodnevnih dogodkov po 12 različnih krajih v Sloveniji, takorekoč v vsaki območni službi ZRSZ. Dogodke bodo ambasadorji s pomočjo vključenih v projekt oblikovali sami, saj le mladi vedo kako na najboljši način svojim sovrstnikom posredovati informacije. Pri tem bodo mladi ambasadorji pridobivali dodatna znanja in izkušnje ter kompetence za večjo vključenost na trg dela. Dogodki bodo zanje predstavljali učno izkušnjo, ki jo bodo lahko uporabili tudi v prihodnje. Predstavniki ZSSS in Mreže MaMa ter mladinski centri pa jim bodo na voljo pri načrtovanju in izvedbi dogodkov.

Dogodki

Dvodnevni dogodki, ki bodo potekali v 12 krajih po Sloveniji, bodo sestavljeni iz dveh delov; prvega dne, kjer bomo na posvetu spregovorili o aktivi participaciji in dostojnem delu ter drugega dne, kjer bodo ambasadorji organizirali interaktivni dogodek za mlade.

Prvi dogodki v lokalnih okoljih se bodo pričeli s koncem meseca septembra 2016 in bodo trajali do marca 2017.

Analiza stanja

V začetni fazi projekta smo skupaj z mladinskimi centri naredili tudi analizo stanja, skozi katero smo ugotavljali povezanost mladih in delodajalcev v določenem okolju, saj želimo s projektom povezati tako mlade kot delodajalce in obema stranema ponuditi priložnosti, ki jih ponuja shema JZM.

Ostale aktivnosti

V projektu predvidevamo tudi druge aktivnosti. Na voljo bo info telefon; za vprašanja na temo ukrepov sheme JZM, mobilna enota za promocijo projekta na terenu v obliki označenega avtomobila, organizirali pa bomo tudi pojavljanje na družbenih omrežjih in interaktivno spletno stran z blogom ambasadorjev in izkušnjami iz sheme JZM.

Ob zaključku projekta bomo v mesecu maju 2017 organizirali tudi zaključno konferenco, na kateri bomo predstavili rezultate projekta in podali jasno sporočilo o pomenu projekta in sheme JZM.

Projekt traja 18 mesecev, od februarja 2016 do julija 2017.

Več na O PROJEKTU in “Pogosta vprašanja”.